strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Strona główna

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Aktualności

Nowe władze Wydziału Filologicznego na kadencję 2016 - 2020:

Dziekan - prof. dr hab. Piotr Borek

Prodziekani:

1. ds. Studenckich - dr hab. Joanna Rokita - Jaśkow

2. ds. Studenckich - dr hab. Marek Karwala

3. ds. Nauki - dr hab. Władysław Marek Kolasa

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2015/2016 na studiach stacjonarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r. W sprawie zmiany terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia


Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 4 lutego 2016 r. W sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.


Organizacja sesji zimowej

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2015/2016 na studiach stacjonarnych


Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Organizacja roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych

Organizacja roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych


Dr Angela Bajorek laureatką tegorocznej "Cegły z Gazety - Nagrody im. Janoscha"

Dr Angela Bajorek, germanistka w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego, autorka biografii "Heretyk z familoka" została laureatką dziesiątej edycji "Cegły z Gazety - Nagrody im. Janoscha" za wkład w budowanie tożsamości kulturowej Górnego Śląska. Nagrodę przyznają w plebiscycie czytelnicy katowickiego dodatku do "Gazety Wyborczej".

Laureatkę nominował do nagrody Kazimierz Kutz, który podkreślał walory książki jako "wielki wyczyn dziennikarski". Sławny reżyser filmowy zaznaczył również, że "dzięki niej otrzymaliśmy fascynującą biografię Janoscha, który na co dzień tak łatwo nie poddawał się dziennikarskiej obróbce". Nagrodą była, jak zwykle, statuetka z cegły pochodzącej z wyburzonego już zabrzańskiego familoka, w którym urodził się Janosch (Horst Eckert), znany w świecie niemiecki pisarz i ilustrator.


Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami - oddział krakowski

21 października 2015 roku ukonstytuował się krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Przewodniczącym oddziału został prof. Bogusław Skowronek (Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny UP), zaś sekretarzem dr Agnieszka Kamrowska (Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej, Wydział Sztuki UP). Prof. Bogusław Skowronek jest także członkiem ogólnopolskiego Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby interesujące się kulturą audiowizualną do członkostwa w Polskim Towarzystwie Badań nad Filmem i Mediami. Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją zeskanowaną na adres dr Agnieszki Kamrowskiej (sekretarz krakowskiego oddziału: akamrowska@up.krakow.pl) lub prof. Bogusława Skowronka (bosko@up.krakow.pl)

Strona internetowa z informacjami i statutem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2013Dziekanat
tel. (12) 662-60-97, 662-61-00
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny