strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Nauka i szkolnictwo wyższe

Wydział Filologiczny

 

Wydział Filologiczny - Awanse naukowe

Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Doktoraty

Anna Greb, Rosyjska krytyka literacka pocz±tku XIX wieku wobec zagadnień estetycznych (literaturoznawstwo)

Ewa Wieczorek, Nazwy istot duchowych w pismach mistyków XIX i XX wieku (językoznawstwo)

Małgorzata Kuruc, Komunikacja językowa za pomoc± poczty elektronicznej. Analiza językowo-stylistyczna listów e-mail (językoznawstwo)

Magdalena Puda-Blokesz, Frazeologia pochodzenia mitologicznego w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI wieku) (językoznawstwo)

Małgorzata Kowalska, Typy motywacyjne nazwisk w dziewiętnastowiecznych księgach metrykalnych z Pisarzowej (językoznawstwo)

Robert Sawa (KUL), "De generibus dicendi" Jakuba Górskiego. Zarys monograficzny – edycja krytyczna – przekład polski (literaturoznawstwo)


 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny