strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Badania

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Badania statutowe i młodych pracowników nauki

Szanowni Państwo,

wszystkie druki niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie finansowania na działalność naukową w 2019 r. należy wypełnić elektronicznie na indywidualnych kontach pracowniczych w systemie Wirtualna Uczelnia. Następnie wydrukowane i podpisane przez Kierowników Jednostek wnioski proszę składać w Dziekanacie (pok. 144) w terminie do 22 marca 2019 r.

ZADANIA BADAWCZE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO 2019 - MŁODZI NAUKOWCY

ZADANIA BADAWCZE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO 2019


 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny