strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Badania

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Badania statutowe i młodych pracowników nauki

Informacje na temat finansowania badań młodych naukowców (do 35 lat) i słuchaczy studiów doktoranckich w roku 2017.

Informacja o zasadach finansowania działalności statutowej w 2017 roku

ZADANIA BADAWCZE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO - działalność statutowa w 2018 roku

Wniosek o przyznanie środków finansowych na badania dla młodych pracowników nauki (do 35 lat) i słuchaczy studiów doktoranckich w 2017 r.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową w 2017 r.

Zadania badawcze młodych naukowców 2018

Dziedziny nauki

Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej

Sprawozdanie - nowy druk


 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny