strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Studia

Studia doktoranckie


Zasady rekrutacji

Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo


Ogłoszenie w sprawie deklaracji wyboru języka obcego

W związku z wprowadzeniem nowych zasad egzaminowania z języka obcego, informuję, że słuchacze studiów doktoranckich mają prawo do skorzystania z konsultacji z języka obcego, a następnie podejścia to egzaminu doktorskiego z tego języka dopiero po otwarciu przewodu.

W związku z tym uprzejmie proszę opiekunów studiów doktoranckich (lub starostów) o sporządzenie listy studentów na Państwa Wydziale, zamierzających w tym roku akademickim skorzystać z konsultacji wraz ze wskazaniem języka, który będą zdawać. Będą to najczęściej słuchacze roku III (po otwarciu przewodu), a w wyjątkowych przypadkach także roku IV lub II.

Proszę o przesłanie list studentów do końca października 2015 r.


Pełnomocnik Instytutu Neofilologii
ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych na studiach III stopnia

dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow
Instytut Neofilologii (filologia angielska)
ul. Karmelicka 41, pok. 309
e-mail: jrokita@up.krakow.pl
tel. 12 662 6954 (dyżur w czwartki 11:30 - 12:45)


Język obcy na studiach doktoranckich

Organizacja nauczania i egzaminów z języka obcego na studiach doktoranckich


Dokumenty

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie
Ankieta kandydata na studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa
Wzór podania

 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny