strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Historia

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Historia Wydziału Filologicznego

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 września 2010 r. oraz Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu z dniem 1 października 2010 r. z Wydziału Humanistycznego wyodrębnia się Wydział Filologiczny.


Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 25 października 2010 r. podjęła decyzję (Nr BCK - Org.- 295 - I - U - dr/dr hab./2010) o przyznaniu Wydziałowi Filologicznemu uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo.


 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny