strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Strona główna

Aktualności

17.11.2014

Nowy Prodziekan Wydziału Filologicznego

W związku z rezygnacją z dniem 31 października 2014 r., Pani prof. UP dr hab. Doroty Dziewanowskiej z funkcji Prodziekana Wydziału Filologicznego, w dniu 11 listopada 2014 r. odbyło się zebranie elektorów Wydziału Filologicznego, na którym dokonano wyboru nowego Prodziekana.

Nowym Prodziekanem Wydziału Filologicznego, wybrana została Pani dr hab. Ewa Młynarczyk z Instytutu Filologii Polskiej, która rozpocznie urzędowanie od 1 grudnia 2014r.

01.10.2014

Organizacja sesji zimowej na studiach stacjonarnych

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2014/2015 na studiach stacjonarnych

01.10.2014

Organizacja roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych

Organizacja roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych.

01.10.2014

INAUGURACJA ROKU AKAD. 2014/15 DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia - WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

1 października 2014 r

 1. Filologia polska - godz. 11.00 Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2 sala 444
 2. Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - godz. 11.30 Instytut Fil. Polskiej, ul. Podchorążych 2 sala 539
 3. Inf. Naukowa i Bibliotekoznawstwo - godz. 12.00 ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka
 4. Architektura Informacji - godz. 12.00 ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka
 5. Filologia romańska - godz. 10.00 ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka
 6. Filologia romańska z jęz. rosyjskim - godz. 10.00 ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka
 7. Filologia hiszpańska - godz. 11.00 ul. Podchorążych 2, Aula
 8. Filologia włoska - godz. 8.00 ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka
 9. Filologia angielska - godz. 14.00, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka
 10. Filologia germańska - godz. 11.00, ul. Studencka 5, sala 206
 11. Filologia rosyjska - godz. 10.00 ul. Studencka 5, sala 206
 12. Filologia rosyjska z jęz. francuskim - godz. 12.00 ul. Studencka 5, sala 207


01.09.2014

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2014 r. nadano tytułu profesora nauk humanistycznych Panu Bogusławowi Skowronkowi

Więcej informacji w załączniku.


22.06.2014

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 1/2014 z dnia 1 czerwca 2014 roku w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Więcej informacji w załączniku.


08.04.2014


Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

W załączeniu pismo dotyczące Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.


08.04.2014

Uniwersytet Pedagogiczny wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców

W rankingu tygodnika "Wprost" Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Informacja o tym wyróżnieniu została opublikowana na stronie głównej Uczelni: http://www.up.krakow.pl/main/?page=news&newsid=887.

22.02.2014

Decyzja Dziekana w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Decyzja Dziekana w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

22.02.2014

Decyzja Dziekana w sprawie: zmiany terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

Decyzja Dziekana w sprawie: zmiany terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

22.02.2014

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 na studiach stacjonarnych

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 na studiach stacjonarnych.

05.12.2013

Milion dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 3 grudnia 2013 r. ogłosiło wyniki konkursu w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Z przyjemnością informujemy, że spośród 261 nadesłanych wniosków najwyżej oceniono projekt Wydziału Filologicznego UP, opracowany przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Jednostka ta otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.

20.10.2013

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z satysfakcją i radością pragnę poinformować, iż Polska Komisja Akredytacyjna, w wyniku oceny instytucjonalnej, przyznała Wydziałowi Filologicznemu ocenę w pełni pozytywną.
Ocena będzie obowiązywać do roku akademickiego 2019/2020.
Ranga naukowa naszego Wydziału oraz jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach zyskały pełne uznanie. Ocena pozytywna oznacza także, iż w wymienionym okresie nie będzie potrzeby przeprowadzania akredytacji kierunkowych w poszczególnych Instytutach.
Ta wysoka ocena jest wspólnym sukcesem całej społeczności akademickiej Wydziału Filologicznego.

Serdecznie wszystkim dziękuję!
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. UP dr hab. Bogusław Skowronek

Więcej informacji

25.09.2013

Inaguaracja roku akademickiego 2013/2014

Inaguaracja roku akademickiego 2013/2014 dla studentów pierwszych lat studiów licencjackich (pdf)

25.09.2013

Organizacja roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Organizacja roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych (pdf) i studiach niestacjonarnych (pdf)


 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2013Dziekanat
tel. (12) 662-60-97, 662-61-00
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny