strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Strona główna

Aktualności

Letnia sesja egzaminacyjna

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2014/2015 na studiach stacjonarnych Wydziału Filologicznego


Zmiana terminu letniej sesji poprawkowej

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmiany terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia


Informacja dla studentów ostatnich lat studiów

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego


Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Organizacja roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych. 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2013Dziekanat
tel. (12) 662-60-97, 662-61-00
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny