strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Strona główna

Aktualności

05.02.2015

Letnia sesja egzaminacyjna

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2014/2015 na studiach stacjonarnych Wydziału Filologicznego


05.02.2015

Zmiana terminu letniej sesji poprawkowej

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmiany terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia


05.02.2015

Informacja dla studentów ostatnich lat studiów

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego


17.11.2014

Nowy Prodziekan Wydziału Filologicznego

W związku z rezygnacją z dniem 31 października 2014 r., Pani prof. UP dr hab. Doroty Dziewanowskiej z funkcji Prodziekana Wydziału Filologicznego, w dniu 11 listopada 2014 r. odbyło się zebranie elektorów Wydziału Filologicznego, na którym dokonano wyboru nowego Prodziekana.

Nowym Prodziekanem Wydziału Filologicznego, wybrana została Pani dr hab. Ewa Młynarczyk z Instytutu Filologii Polskiej, która rozpocznie urzędowanie od 1 grudnia 2014 r.


01.10.2014

Organizacja sesji zimowej na studiach stacjonarnych

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2014/2015 na studiach stacjonarnych


01.10.2014

Organizacja roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych

Organizacja roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych.


08.04.2014


Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

W załączeniu pismo dotyczące Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2013Dziekanat
tel. (12) 662-60-97, 662-61-00
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny