strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Strona główna

Aktualności

22.06.2014

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 1/2014 z dnia 1 czerwca 2014 roku w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Więcej informacji w załączniku.


08.04.2014


Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

W załączeniu pismo dotyczące Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.


08.04.2014

Uniwersytet Pedagogiczny wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców

W rankingu tygodnika "Wprost" Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Informacja o tym wyróżnieniu została opublikowana na stronie głównej Uczelni: http://www.up.krakow.pl/main/?page=news&newsid=887.

22.02.2014

Decyzja Dziekana w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Decyzja Dziekana w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

22.02.2014

Decyzja Dziekana w sprawie: zmiany terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

Decyzja Dziekana w sprawie: zmiany terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

22.02.2014

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 na studiach stacjonarnych

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 na studiach stacjonarnych.

05.12.2013

Milion dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 3 grudnia 2013 r. ogłosiło wyniki konkursu w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Z przyjemnością informujemy, że spośród 261 nadesłanych wniosków najwyżej oceniono projekt Wydziału Filologicznego UP, opracowany przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Jednostka ta otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.

20.10.2013

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z satysfakcją i radością pragnę poinformować, iż Polska Komisja Akredytacyjna, w wyniku oceny instytucjonalnej, przyznała Wydziałowi Filologicznemu ocenę w pełni pozytywną.
Ocena będzie obowiązywać do roku akademickiego 2019/2020.
Ranga naukowa naszego Wydziału oraz jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach zyskały pełne uznanie. Ocena pozytywna oznacza także, iż w wymienionym okresie nie będzie potrzeby przeprowadzania akredytacji kierunkowych w poszczególnych Instytutach.
Ta wysoka ocena jest wspólnym sukcesem całej społeczności akademickiej Wydziału Filologicznego.

Serdecznie wszystkim dziękuję!
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. UP dr hab. Bogusław Skowronek

Więcej informacji

25.09.2013

Inaguaracja roku akademickiego 2013/2014

Inaguaracja roku akademickiego 2013/2014 dla studentów pierwszych lat studiów licencjackich (pdf)

25.09.2013

Organizacja roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Organizacja roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych (pdf) i studiach niestacjonarnych (pdf)


 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2013Dziekanat
tel. (12) 662-60-97, 662-61-00
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny