strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Strona główna

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Aktualności

Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Organizacja roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych

Organizacja roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych


Organizacja sesji zimowej

Organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2015/2016 na studiach stacjonarnych


Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2015/2016

Od 31 października do 30 listopada 2015 r. trwać będzie rekrutacja do programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2015/2016.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Adresowany jest do studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników studiów doktoranckich. System mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty. W programie MOST zrzeszonych jest 29 polskich uczelni. Oferta obejmuje ponad 400 kierunków i specjalności. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl. 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2013Dziekanat
tel. (12) 662-60-97, 662-61-00
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny