strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Nauka i szkolnictwo wyższe

Wydział Filologiczny

 

Nauka - Aktualności

16.11.2013

Naukowe cele pracowników Wydziału Filologicznego - 2013-2016

07.06.2013

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej

07.06.2013

Szanowni Państwo,
Redaktorzy i Wydawcy czasopism naukowych,


Do 15 lipca 2013 r. będzie aktywny kreator ankiety aplikacyjnej czasopism naukowych. Zachęcam do ubiegania się o punkty naukometryczne dla swoich periodyków.

Szczegóły na stronie internetowej: https://pbn.nauka.gov.pl/

Łączę wyrazy szacunku

dr hab. Mirosław Michalik
Pełnomocnik Dziekana
Wydziału Filologicznego ds. Nauki

31.05.2011

Ujednolicony tekst ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Tekst ujednolicony ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

06.04.2011

W związku z ogłoszeniem przez MNiSW konkursów dla humanistów, przekazujemy informację Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dra hab. Tadeusza Budrewicza:

Wnioski (w 3 egzemplarzach) proszę składać do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą (pok. 174) w następujących terminach:
- do 11 maia 2011 r. - dla projektów z modułów badawczego i wspierającego młodych naukowców,
- do 27 czerwca 2011 r. - dla projektów z modułu upowszechniającego wyniki polskich badań humanistycznych,
natomiast wersję elektroniczną wniosku należy wysłać do Ministerstwa po podpisaniu przez osoby reprezentujące Uczelnię.

25.03.2011

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza 5 konkursów na realizację projektów w ramach poszczególnych modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Zobacz szczegóły

18.03.2011

Sejm przyjął większość poprawek Senatu

Sejm poparł większość poprawek Senatu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Ustawy trafią teraz do prezydenta. Jeśli Bronisław Komorowski je podpisze, wejdą w życie 1 października 2011 roku. Więcej...

15.03.2011

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze konkursy

Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 marca 2011 r. ogłosiło konkursy na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych.
Konkursy ogłoszone przez NCN zostały rozpisane w czterech kategoriach: projekty badawcze, projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową bez tytułu doktora, projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora oraz międzynarodowe projekty badawcze niewspółfinansowane. Wnioski o granty naukowe należy składać do 15 czerwca.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie NCN: http://ncn.gov.pl/


 

>

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny