strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Studia

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Studia niestacjonarne

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia - 3 letnie
filologia, specjalność filologia angielska
filologia, specjalność filologia romańska
filologia, specjalność język hiszpański
filologia, specjalność język niemiecki
filologia polska
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach


Niestacjonarne studia drugiego stopnia - 2 letnie; 2,5 letnie
filologia, specjalność filologia angielska - 2,5-letnie
filologia polska
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach 

>

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny