strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Postępowania awansowe

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Postępowania awansowe

1. Postępowania habilitacyjne


nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Agnieszka Gicala
Uchwała Komisji
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Anna Bednarczyk
Recenzja - dr hab. Adam Głaz
Recenzja - prof. dr hab. Piotr Fast
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Wojciech Prażuch
Uchwała Komisji
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Grażyna Vetulani
Recenzja - prof. dr hab. Marcela Świątkowska
Recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Skibińska
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Melanie Ellis
Protokół Komisji
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Anna Michońska - Stadnik
Recenzja - dr hab. Liliana Piasecka
Recenzja - dr hab. Maria Jodłowiec
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Monika Mazurek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska
Recenzja - dr hab. Ilona Dobosiewicz
Recenzja - prof. dr hab. Marek Wilczyński
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Zdzisława Orłowska - Popek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Recenzja - dr hab. Zdzisław Kurkowski
Recenzja - dr hab. Stanisław Milewski
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Andrzej Franaszek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Joanna Zych
Recenzja - dr hab. Marek Karwala
Recenzja - prof. dr hab. Stefan Chwin
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Angela Bajorek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Lech Kolago
Recenzja - dr hab. Krystyna Koziołek
Recenzja - prof. dr hab. Dariusz Rott
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Ewa Horyń
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Stanisław Gajda
Recenzja - dr hab. Marceli Olma
Recenzja - prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Magdalena Roszczynialska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Zofia Budrewicz
Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Książek - Czermińska
Recenzja - prof. dr hab. Agata Stankowska - Kozera
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Dorota Werbińska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Joanna Rokita - Jaśkow
Recenzja - prof. dr hab. Anna Michońska - Stadnik
Recenzja - dr hab. Maria Jodłowiec
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Marta Cichocka
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Agnieszka Kłosińska-Nachin
Recenzja - dr hab. Elżbieta Bender
Recenzja - dr hab. Marzena Chrobak
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Anna Ślósarz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Recenzja - dr hab. Grzegorz Leszczyński
Recenzja - dr hab. Leszek Jazownik
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Tomasz Chomiszczak
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Recenzja - dr hab. Tomasz Swoboda
Recenzja - dr hab. Marek Buś
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Przemysław Michalski
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Wicher
Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
Recenzja - dr hab. Anna Walczuk
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Marta Szymańska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Bogusław Skowronek
Recenzja - prof. dr hab. Bernadeta Niesporek - Szamburska
Recenzja - dr hab. Jolanta Nocoń
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Renata Stachura - Lupa
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
Recenzja - prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Recenzja - dr hab. Marek Wedemann
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Aleksandra Pronińska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki
Recenzja - dr hab. Roman Sosnowski
Recenzja - dr hab. Elżbieta Jamrozik
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Aleksandra Budrewicz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Wiesław Ratajczak
Recenzja - dr hab. Ewa Kujawska - Lis
Recenzja - prof. dr hab. Ewa Paczoska
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Alicja Witalisz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Łyda
Recenzja - dr hab. Marek Kuźniak
Recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Mańczak - Wohlfeld
Uchwała RW - nadanie stopnia


nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Martyna Król
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Halina Bartwicka
Recenzja - dr hab. Halina Chodurska
Recenzja - prof. dr hab. Zofia Czapiga
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Danuta Łazarska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Jerzy Kaniewski
Recenzja - dr hab. Anna Janus-Sitarz
Recenzja - dr hab. Zofia Budrewicz
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Halina Pawłowska-Jaroń
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Recenzja - dr hab. Marta Korendo
Recenzja - prof. dr hab. Stanisław Grabias
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Grażyna Różańska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. Ewa Jaskółowa
Recenzja - dr hab. Anna Janus-Sitarz
Recenzja - dr hab. Zofia Budrewicz
Uchwała RW - odmowa nadania stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Marta Bolińska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Alicja Baluch
Recenzja dr hab. Grażyna Maroszczuk
Recenzja dr hab. Agnieszka Rydz
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Danuta Kępa-Figura
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Maria Wojtak
Recenzja dr hab. Jacek Warchala
Recenzja prof. dr hab. Bogusław Skowronek
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Katarzyna Wądolny-Tatar
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. Witold Sadowski
Recenzja prof. dr hab. Paweł Próchniak
Recenzja prof. dr hab. Jerzy Smulski
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Barbara Szargot
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. zw. dr hab. Tadeusz Budrewicz
Recenzja prof. dr hab. Ewa Owczarz
Recenzja dr hab. Urszula Kowalczuk
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Maciej Eder
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. Artur Rejter, prof. UŚ
Recenzja dr hab. Rafał L. Górski
Recenzja prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Marceli Olma
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak
Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Kita
Recenzja - prof. dr hab. Marek Cybulski
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Roman Starz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. zw. dr hab. Małgorzata Święcicka
Recenzja dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk
Recenzja dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Tomasz Sikora
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. Tomasz Basiuk
Recenzja prof. zw. dr hab. Mirosława Buchholtz
Recenzja prof. UAM dr hab. Agnieszka Rzepa
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Sebastian Mrożek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Uchwała RW - zamknięcie postępowania habilitacyjnego

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Marek Karwala
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Jan Prokop
Recenzja dr hab. prof. UŚ Elżbieta Dutka
Recenzja prof.zw. dr hab. Zofia Zarębianka
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Bożena Taras
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. prof. UP Bogusław Skowronek
Recenzja dr hab. prof. UAM Anna Piotrowicz
Recenzja prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Dorota Suska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. prof. UP Bogusław Skowronek
Recenzja prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
Recenzja prof. dr hab. Adam Pawłowski
Uchwała Rady Wydziału - odmowa nadania stopnia
Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 27 kwietnia 2015 r.
Uchwala Rady Wydziału - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Piotr Pirecki
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. Marcin Cieński
Recenzja prof. Albert Gorzkowski
Recenzja prof. Katarzyna Meller
Uchwała RW - odmowa nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Radosław Sztyber
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. Borek
Recenzja prof. Nowicka - Jeżowa
Recenzja prof. Hanusiewicz - Lavallee
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne -językoznawstwo
dr Dorota Połowniak-Wawrzonek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. Chlebda
Recenzja prof. Pajdzińska
Recenzja prof. Skowronek
Uchwała RW - odmowa nadania stopnia

nauki humanistyczne -językoznawstwo
dr Jolanta Bujak - Lechowicz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. Ożdżyński
Recenzja prof. Walczak
Recenzja prof. M. Karwatowska
Uchwała RW - nadanie stopnia

2. Postępowanie o nadanie tytułu profesora


 

>

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny