strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Postępowania awansowe

MOST - Program Mobilno¶ci Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Postępowania awansowe

1. Postępowania habilitacyjne


nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Monika Mazurek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska
Recenzja - dr hab. Ilona Dobosiewicz
Recenzja - prof. dr hab. Marek Wilczyński
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Zdzisława Orłowska - Popek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Recenzja - dr hab. Zdzisław Kurkowski
Recenzja - dr hab. Stanisław Milewski
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Andrzej Franaszek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Joanna Zych
Recenzja - dr hab. Marek Karwala
Recenzja - prof. dr hab. Stefan Chwin
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Angela Bajorek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Lech Kolago
Recenzja - dr hab. Krystyna Koziołek
Recenzja - prof. dr hab. Dariusz Rott
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Ewa Horyń
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Stanisław Gajda
Recenzja - dr hab. Marceli Olma
Recenzja - prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Magdalena Roszczynialska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Zofia Budrewicz
Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Ksi±żek - Czermińska
Recenzja - prof. dr hab. Agata Stankowska - Kozera
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Dorota Werbińska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Joanna Rokita - Ja¶kow
Recenzja - prof. dr hab. Anna Michońska - Stadnik
Recenzja - dr hab. Maria Jodłowiec
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Marta Cichocka
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Agnieszka Kłosińska-Nachin
Recenzja - dr hab. Elżbieta Bender
Recenzja - dr hab. Marzena Chrobak
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Anna ¦lósarz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Recenzja - dr hab. Grzegorz Leszczyński
Recenzja - dr hab. Leszek Jazownik
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Tomasz Chomiszczak
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Recenzja - dr hab. Tomasz Swoboda
Recenzja - dr hab. Marek Bu¶
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Przemysław Michalski
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Wicher
Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
Recenzja - dr hab. Anna Walczuk
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Marta Szymańska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Bogusław Skowronek
Recenzja - prof. dr hab. Bernadeta Niesporek - Szamburska
Recenzja - dr hab. Jolanta Nocoń
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Renata Stachura - Lupa
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
Recenzja - prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Recenzja - dr hab. Marek Wedemann
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Aleksandra Pronińska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki
Recenzja - dr hab. Roman Sosnowski
Recenzja - dr hab. Elżbieta Jamrozik
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Aleksandra Budrewicz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Wiesław Ratajczak
Recenzja - dr hab. Ewa Kujawska - Lis
Recenzja - prof. dr hab. Ewa Paczoska
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Alicja Witalisz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Łyda
Recenzja - dr hab. Marek KuĽniak
Recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Mańczak - Wohlfeld
Uchwała RW - nadanie stopnia


nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Martyna Król
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Halina Bartwicka
Recenzja - dr hab. Halina Chodurska
Recenzja - prof. dr hab. Zofia Czapiga
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Danuta Łazarska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Jerzy Kaniewski
Recenzja - dr hab. Anna Janus-Sitarz
Recenzja - dr hab. Zofia Budrewicz
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Halina Pawłowska-Jaroń
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Recenzja - dr hab. Marta Korendo
Recenzja - prof. dr hab. Stanisław Grabias
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Grażyna Różańska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. Ewa Jaskółowa
Recenzja - dr hab. Anna Janus-Sitarz
Recenzja - dr hab. Zofia Budrewicz
Uchwała RW - odmowa nadania stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Marta Bolińska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Alicja Baluch
Recenzja dr hab. Grażyna Maroszczuk
Recenzja dr hab. Agnieszka Rydz
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Danuta Kępa-Figura
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Maria Wojtak
Recenzja dr hab. Jacek Warchala
Recenzja prof. dr hab. Bogusław Skowronek
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Katarzyna W±dolny-Tatar
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. Witold Sadowski
Recenzja prof. dr hab. Paweł Próchniak
Recenzja prof. dr hab. Jerzy Smulski
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Barbara Szargot
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. zw. dr hab. Tadeusz Budrewicz
Recenzja prof. dr hab. Ewa Owczarz
Recenzja dr hab. Urszula Kowalczuk
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Maciej Eder
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. Artur Rejter, prof. U¦
Recenzja dr hab. Rafał L. Górski
Recenzja prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Marceli Olma
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja - prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak
Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Kita
Recenzja - prof. dr hab. Marek Cybulski
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Roman Starz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. zw. dr hab. Małgorzata ¦więcicka
Recenzja dr hab. prof. U¦ Aldona Skudrzyk
Recenzja dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Tomasz Sikora
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. Tomasz Basiuk
Recenzja prof. zw. dr hab. Mirosława Buchholtz
Recenzja prof. UAM dr hab. Agnieszka Rzepa
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Sebastian Mrożek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Uchwała RW - zamknięcie postępowania habilitacyjnego

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Marek Karwala
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. dr hab. Jan Prokop
Recenzja dr hab. prof. U¦ Elżbieta Dutka
Recenzja prof.zw. dr hab. Zofia Zarębianka
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Bożena Taras
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. prof. UP Bogusław Skowronek
Recenzja dr hab. prof. UAM Anna Piotrowicz
Recenzja prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - językoznawstwo
dr Dorota Suska
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja dr hab. prof. UP Bogusław Skowronek
Recenzja prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
Recenzja prof. dr hab. Adam Pawłowski
Uchwała Rady Wydziału - odmowa nadania stopnia
Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 27 kwietnia 2015 r.
Uchwala Rady Wydziału - nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Piotr Pirecki
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. Marcin Cieński
Recenzja prof. Albert Gorzkowski
Recenzja prof. Katarzyna Meller
Uchwała RW - odmowa nadanie stopnia

nauki humanistyczne - literaturoznawstwo
dr Radosław Sztyber
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. Borek
Recenzja prof. Nowicka - Jeżowa
Recenzja prof. Hanusiewicz - Lavallee
Uchwała RW - nadanie stopnia

nauki humanistyczne -językoznawstwo
dr Dorota Połowniak-Wawrzonek
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. Chlebda
Recenzja prof. Pajdzińska
Recenzja prof. Skowronek
Uchwała RW - odmowa nadania stopnia

nauki humanistyczne -językoznawstwo
dr Jolanta Bujak - Lechowicz
Komisja habilitacyjna
Autoreferat
Wniosek
Recenzja prof. Ożdżyński
Recenzja prof. Walczak
Recenzja prof. M. Karwatowska
Uchwała RW - nadanie stopnia

2. Postępowanie o nadanie tytułu profesora


 

>

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny