strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Postępowania awansowe

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Recenzje w przewodzie doktorskim

1. JĘZYKOZNAWSTWO


mgr Urszula Maurer - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Dorota Bełtkiewicz - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Beata Solowska - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. recenzja
  4. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Magdalena Łubiarz - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Jadwiga Suwaj - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Jarosław Ślawski - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Magdalena Łomzik - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Monika Zabrocka - Śliwka - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. recenzja
  4. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Katarzyna Jasińska- językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Anna Solak - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Paulina Balandyk - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Natalia Gorczowska - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Werona Król - Gierat - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Marina Borowik - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Agnieszka Sendur -językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr inż. Elżbieta Kloc - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Katarzyna Konczewska - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Dorota Jara - językoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


2. LITERATUROZNAWSTWO


mgr Małgorzata Kowalcze - literaturoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Magdalena Drab - literaturoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Monika Woźniak - literaturoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Marcin Piątek - literaturoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Jakub Kosek - literaturoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Katarzyna Starachowicz - literaturoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Grzegorz Wójcik - literaturoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Barbara Maria Płodzień - literaturoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Anna Figa - literaturoznawstwo

  1. recenzja
  2. recenzja
  3. streszczenie pracy doktorskiej 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2013Dziekanat
tel. (12) 662-60-97, 662-61-00
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny