strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Postępowania awansowe

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Recenzje w przewodzie doktorskim

mgr Monika Kardasz - literaturoznawstwo

 1. recenzja - prof. Dariusz Chemperek
 2. recenzja - prof. Mirosław Lenart
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Agnieszka Świerk - językoznawstwo

 1. recenzja - dr hab. Stanisław Cygan
 2. recenzja - dr hab. Krystyna Kowalik
 3. recenzja - dr hab. Maciej Rak
 4. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Paulina Wójtowicz - literaturoznawstwo

 1. recenzja - prof. Wacław Forajter
 2. recenzja - prof. Iwona Węgrzyn
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Dorota Konieczna - językoznawstwo

 1. prof. Zdzisław M. Kurkowski
 2. recenzja - prof. Alina Maciejewska
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Maryna Fedoriuk - językoznawstwo

 1. recenzja - prof. Kazimierz Sikora
 2. recenzja - prof. Marian Skab
 3. recenzja - ks. prof. Wiesław Przyczyna
 4. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Adam Krzyk - literaturoznawstwo

 1. recenzja prof. Anna Janicka
 2. recenzja prof. Agata Skała
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Barbara Szymczak - Maciejczyk - literaturoznawstwo

 1. recenzja prof. Wiesław Olkusz
 2. recenzja prof. Barbara Szargot
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Agnieszka Staniszewska - Mól - językoznawstwo

 1. recenzja prof. Ewa Kaptur
 2. recenzja prof. A. Lorenc
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Oliwia Brzeźniak - literaturoznawstwo

 1. recenzja prof. B. Olszewska
 2. recenzja prof. M. Ostasz
 3. recenzja prof. K. Zabawa
 4. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Kamila Czarnik - językoznawstwo

 1. recenzja prof. J. Góral - Półrola
 2. recenzja prof. J. Porayski - Pomsta
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Ida Skubis - językoznawstwo

 1. recenzja prof.P.Gębal
 2. recenzja prof. A.Matulewska
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Anna Wywioł - literaturoznawstwo

 1. recenzja prof.P.Tański
 2. recenzja prof. E.Wilk
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Urszula Maurer - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Dorota Bełtkiewicz - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Beata Solowska - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. recenzja
 4. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Magdalena Łubiarz - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Jadwiga Suwaj - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Jarosław Ślawski - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Magdalena Łomzik - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Monika Zabrocka - Śliwka - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. recenzja
 4. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Katarzyna Jasińska- językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Anna Solak - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Paulina Balandyk - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Natalia Gorczowska - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Werona Król - Gierat - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Marina Borowik - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Agnieszka Sendur -językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr inż. Elżbieta Kloc - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Katarzyna Konczewska - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Dorota Jara - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


2. LITERATUROZNAWSTWO


mgr Małgorzata Kowalcze - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Magdalena Drab - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Monika Woźniak - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Jakub Kosek - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Katarzyna Starachowicz - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Grzegorz Wójcik - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Barbara Maria Płodzień - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Anna Figa - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2013Dziekanat
tel. (12) 662-60-97, 662-61-00
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny