strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Postępowania awansowe

MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Recenzje w przewodzie doktorskim

1. JĘZYKOZNAWSTWO


mgr Werona Król - Gierat - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Marina Borowik - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Agnieszka Sendur -językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr inż. Elżbieta Kloc - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Katarzyna Konczewska - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Dorota Jara - językoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


2. LITERATUROZNAWSTWO


mgr Magdalena Drab - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Monika Woźniak - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Marcin Piątek - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Jakub Kosek - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Katarzyna Starachowicz - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Grzegorz Wójcik - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Barbara Maria Płodzień - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej


mgr Anna Figa - literaturoznawstwo

 1. recenzja
 2. recenzja
 3. streszczenie pracy doktorskiej 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2013Dziekanat
tel. (12) 662-60-97, 662-61-00
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny