strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

O Wydziale

>
MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Władze Wydziału

Dziekan

prof. dr hab. Piotr Borek

Dyżury:
poniedziałek: 9.00 - 11.00
czwartek: 9.00 - 11.00
p. 143,
tel.12 662 64 17

Prodziekani ds. Studenckich


dr hab. prof. UP Joanna Rokita - Jaśkow

Dyżury:
poniedziałek: 10.00 - 12.00
czwartek: 9.00 - 11.00
Kierunki: studia podyplomowe, kier. filologia - wszystkie specjalności
p. 31 a
tel. 662 64 20

dr hab. prof. UP Marek Karwala

Dyżury:
wtorek: 9.00 - 11.00
czwartek: 11.00 - 13.00
Kierunki: filologia polska, kulturoznawstwo i wiedza o mediach, logopedia, architektura informacji, zarządzanie informacja i publikowanie cyfrowe
p. 31 a
tel. 662 64 20


Prodziekan ds. Nauki


dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa

Dyżury:
wtorek: 9.00 - 11.00
czwartek: 11.00 - 12.00
prodziekan ds. Nauki
p. 143
tel. 662 64 17
e-mail:

Pracownicy Dziekanatu

p.o. Kierownika Dziekanatu
Barbara Stachowicz

tel. 12 662 64 14, pok. 144
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl


inż. Ewa Stachura
prowadzi wszystkie kierunki niestacjonarne oraz studia podyplomowe
tel. 12 662 64 22, pok. 31c


mgr Klaudia Smaza (zastępstwo za mgr Kingę Jaworską)
prowadzi kierunki stacjonarne:

 • filologia rosyjska - I i II st.
 • filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim - I st.
 • filologia rosyjska z językiem angielskim - I st.
 • filologia rosyjska z językiem francuskim - I st.
 • filologia romańska - I i II st.
 • filologia romańska z językiem rosyjskim - I st.
 • filologia romańska z językiem angielskim - I st.
 • filologia hiszpańska - I st.
 • filologia włoska - I i II st.

tel. 12 662 64 22, pok. 31c


mgr Małgorzata Michniak
prowadzi kierunki stacjonarne:

 • architektura informacji - I i II st.
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - I i II st.
 • zarządzanie informacja i publikowanie cyfrowe - I i II st.
 • filologia angielska - I i II st.
 • filologia germańska - I i II st.

tel. 12 662 64 21, pok. 31b


Małgorzata Magiera
prowadzi kierunki stacjonarne:

 • filologia polska - I i II st.
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach - I i II st.
 • logopedia - I st.
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa - II st.

oraz stacjonarne studia doktoranckie w zakresie dyscyplin:

 • literaturoznawstwo
 • językoznawstwo

tel. 12 662 64 21, pok. 31b
 

>

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny