strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

O Wydziale

>
MOST - Program Mobilności Studentów i Doktorantów
Projekt Wyszehradzki

Władze Wydziału

Dziekan

prof. dr hab. Piotr Borek

Dyżury:
poniedziałek: 09.00 - 11.00
czwartek: 9.00 - 11.00
p. 143,
tel.12 662 64 17

Prodziekani ds. Studenckich


dr hab. prof. UP Joanna Rokita - Jaśkow

Dyżury w lipcu i we wrześniu pok. 144:
3.09. godz. 11:00 - 12:30
11.09. godz. 11:00 - 12:30
6. 09. godz. 9:00 - 10:30
11:09 godz. 9:00 -10:30
18.09 godz. 9:00-10:30
20.09. godz. 9:00- 10:30
Kierunki: studia podyplomowe, kier. filologia - wszystkie specjalności
p. 31 a
tel. 662 64 20

dr hab. prof. UP Marek Karwala

Dyżury:
wtorek: 10.00 - 12.00
czwartek: 11.00 - 13.00
Kierunki: filologia polska, kulturoznawstwo i wiedza o mediach, logopedia, architektura informacji, zarządzanie informacja i publikowanie cyfrowe
p. 31 a
tel. 662 64 20


Prodziekan ds. Nauki


dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa

Dyżury:
wtorek: 14.45 - 15.30
czwartek: 11.00 - 12.00
prodziekan ds. Nauki
p. 143
tel. 662 64 17
e-mail:

Pracownicy Dziekanatu

p.o. Kierownika Dziekanatu
Barbara Stachowicz

tel. 12 662 64 14, pok. 144
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl


mgr Klaudia Smaza
tel. 12 662 64 14, pok. 144

inż. Ewa Stachura
prowadzi wszystkie kierunki niestacjonarne oraz studia podyplomowe
tel. 12 662 64 22, pok. 31c


mgr Kinga Jaworska
prowadzi kierunki stacjonarne:

 • filologia rosyjska - I i II st.
 • filologia rosyjska z językiem angielskim - I st.
 • filologia rosyjska z językiem francuskim - I st.
 • filologia romańska - I i II st.
 • filologia romańska z językiem rosyjskim - I st.
 • filologia romańska z językiem angielskim - I st.
 • filologia hiszpańska - I st. i II st.
 • filologia włoska - I i II st.
 • filologia romańska z językiem hiszpańskim - I st.
 • filologia rosyjska z językiem hiszpańskim - I st.

tel. 12 662 64 22, pok. 31c


mgr Martyna Mazur (zastępstwo za mgr Małgorzatę Michniak-Guzik)
prowadzi kierunki stacjonarne:

 • architektura informacji - I st.
 • zarządzanie informacja i publikowanie cyfrowe - I i II st.
 • filologia angielska - I i II st.
 • filologia germańska - I i II st.

tel. 12 662 64 21, pok. 31b


Małgorzata Magiera
prowadzi kierunki stacjonarne:

 • filologia polska - I i II st.
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach - I i II st.
 • logopedia - I i II st.
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa - II st.

oraz stacjonarne studia doktoranckie w zakresie dyscyplin:

 • literaturoznawstwo
 • językoznawstwo

tel. 12 662 64 21, pok. 31b
 

>

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny