strona główna o wydziale studia   nauka historia dokumenty badania kontakt

Nauka i szkolnictwo wyższe

Wydział Filologiczny

 

Wydział Filologiczny - Zadania badawcze

ZADANIA BADAWCZE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
(działalność statutowa w 2011 roku)
1. Dzieje oświaty, dydaktyka i wychowanie w szkole podstawowej, średniej i akademickiej.
2. Między gramatyką i semantyką a dydaktyką i przekładoznawstwem
(badania porównawcze języka polskiego i języków obcych).
3. Badania nad kulturą w Polsce i w Europie (X-XX w.), literaturą polską i europejską
(XVIII - XX w.).
4. Dialog, współdziałanie, konflikt na pograniczu językowym, kulturowym, etnicznym i politycznym w Polsce i Europie.
5. Księgozbiory, biblioteki i informacja biblioteczna - dawniej i dziś.


 

>

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 - 2017Dziekanat
tel. (12) 662-64-14, 662-64-21, 662-64-22
e-mail: dz.fil@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny